הנהלת האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה בלבד אשר הוכנסו ע"י המשתמש באתר לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל בין בדואר אלקטרוני ובין בדרך אחרת מהנהלת האתר אל המשתמש ומתחייבת שלא להעביר פרטים אלו לצד ג' לכל מטרה שהיא אלא באישור המשתמש.

1. המידע, בעליו ומטרות השימוש בו. באפליקציה נשמר מידע בסיסי על זהות העובד. בעל החשבון הוא הבעלים של המידע והוא יכול להשתמש בו לכל צורך שימצא לנכון (בהתאם לדין). האפליקציה עצמה אינה עושה כל שימוש במידע (למעט שליחת מידע פרסומי ככל שהסכים לכך הנמען).

2. אבטחת מידע. האפליקציה נוקטת באמצעי אבטחה כמקובל בתעשיית האינטרנט. עם זאת, חשוב לדעת שאין מאגר מידע ממוחשב או דרך להזנת מידע באינטרנט שמאובטחים ב- 100%. נשמח לספק לבקשתכם מידע נוסף על טכנולוגיות אבטחת המידע של האפליקציה.

3. שמירת המידע. האפליקציה תשמור את המידע למשך תקופת המנוי ורישיון והשימוש במערכת ובכל מקרה תוכל למחוק את המידע תוך 60 ימים לאחר סיום המנוי מכל סיבה שהיא. לבקשת בעל החשבון (ולבקשתו בלבד), תמחק האפליקציה את המידע.